single-image

Przemoc wobec dziewczynek i kobiet. Czy Polki doświadczają przemocy?

Aleksandra Broda

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet przypada na 25 listopada. Początkowo ten dzień miał zwrócić uwagę na prześladowanie i przemoc wobec kobiet ze względów politycznych podczas konfliktów wojennych. Obecnie ten dzień zwraca uwagę na całokształt problemu. W tym dniu cały świat zachęca się do noszenia przy sobie koloru pomarańczowego lub pomarańczy. Kolor ten kojarzy się z lepszą przyszłością kobiet i dziewczynek.

Przemoc wobec kobiet i dziewczynek to problem na skalę Światową. Mowa tutaj nie tylko o przemocy fizycznej, seksualnej, ale również psychicznej. W wielu częściach świata kobiety traktowane są przedmiotowo, bez żadnego poszanowania ich godności. Na taki przykry stan wpływ ma oczywiście kultura i religia. Niezależnie od Kraju, Religii, każda kobieta i dziewczynka, na całym Świecie, powinna mieć takie same prawa. Równe prawa. Każda kobieta i dziewczynka zasługuje na szacunek, wolność i równe traktowanie.

  • 1 na 3 kobiety i dziewczęta doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej przez całe życie, najczęściej przez bliskiego partnera.

To bardzo niepokojący wynik. Skupia na sobie statystykę z całego Świata. Jak wygląda sytuacja w Polsce? W 2018 roku odnotowano ponad 88 tys. ofiar przemocy w rodzinie. Kobiety stanowiły 73,8 proc. wszystkich ofiar przemocy domowej. Jak wynika z danych GUS, ofiarami znęcania się ze strony członków rodziny także najczęściej były kobiety, prawie 80 procent w 2018. W tym czasie nie pojawiła się żadna kampania dotycząca przemocy wobec kobiet ze strony PiS-u. Za to w 2017 roku Ministerstwo Zdrowia wypuściło kampanię zachęcającą do rozmnażania się jak króliki.

  • Tylko 52% kobiet będących w związku małżeńskim lub w związku swobodnie podejmuje decyzje dotyczące stosunków seksualnych, stosowania środków antykoncepcyjnych i opieki zdrowotnej.

To również statystyki z całego Świata. W Polsce istnieje jeszcze głęboko zakorzenione przekonanie, że mężowi nie powinno się odmawiać seksu. Niektóre kobiety nie czują satysfakcji z życia seksualnego, często poddając się partnerowi i mężowi. Rozmowy na temat seksualności, przyjemności i chęci, nie istnieją w wielu związkach. Wszystko to przez stereotypy i błędne przekonania wpojone za czasów młodości. Kwestia antykoncepcji również nie jest do końca sprawą oczywistą, a jest bardzo ważna!

Kolejne bardzo ważne problemy występujące na całym Świecie:

  • Przemoc wobec kobiet jest tak samo poważną przyczyną śmierci i niezdolności kobiet w wieku reprodukcyjnym, jak rak, oraz większą przyczyną złego stanu zdrowia niż wypadki drogowe i malaria.71% wszystkich ofiar handlu ludźmi na świecie to kobiety i dziewczęta, a 3 na 4 kobiety i dziewczęta są wykorzystywane seksualnie.Na całym świecie prawie 750 milionów kobiet i dziewcząt żyjących dzisiaj wyszło za mąż przed ukończeniem 18 lat; podczas gdy 200 milionów kobiet i dziewcząt przeszło okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM).

Zagrożenia dla Polskich kobiet

W Polsce temat przemocy wobec kobiet nie jest poruszany przez rząd ani nagłasniany przez Kościół. Ma się czasami wrażenie, że ten problem w ogóle nie istnieje i bardzo możliwe, jak twierdzą psychologowie, że większość skrzywdzonych dziewczynek i kobiet boi się szukać pomocy! Nie wiemy tak naprawdę, ile kobiet w każdym wieku dzisiaj potrzebuje pomocy, niezależnie, czy zostały skrzywdzone psychicznie, czy fizycznie.

Jako odpowiedzialni rodzice, pewni swoich przekonań, mamy wrażenie, że konserwatywne podejście do kobiet w Polsce nie wpływa dobrze na zapobieganie przemocy. Jesteśmy przeciwni wypowiedziom polityków, które sprowadzają rolę kobiety do rodzenia dzieci i zajmowania się domem. Jesteśmy przeciwni braku kampanii społecznych, które mają na celu uświadomienie Społeczeństwa na temat równego traktowania kobiet i zapobiegania przemocy. Szanujemy religię, ale nie chcemy, aby ona, często źle interpretowana, krzywdziła kobiety o innych pogląd, innym podejściu do życia. Chcielibyśmy zminimalizować przemoc wobec dziewczynek i kobiet na całym Świecie, w tym w Polsce, jednocześnie pamiętając o tym, że przemoc to również piętnowanie za poglądy, naklejanie łatek i kierowanie się stereotypami.

O przemocy wobec kobiet piszemy cały czas! Kliknij w interesujący Cię link:

O wypowiedzeniu konwencji stambulskiej z 2019 roku, kiedy protestowały rodziny!

Miłość za wszelką cenę. Stereotypowe podejście. list od czytelniczki z początku tego roku.

O rolach kobiet i stereotypach, które wciąż istnieją.

O molestowaniu seksualnym dzieci za drzwiami domu

O przemocy psychicznej wobec kobiet

Źródło statystyk: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Miedzynarodowy-Dzien-Eliminacji-Przemocy-wobec-Kobiet-25-listopada

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)