single-image

Janusz Korczak – najpiękniejsze cytaty i złote myśli

Aleksandra Broda

Wspomnijmy dzisiaj wybitnego publicystę, lekarza i pedagoga Janusza Korczaka. W jego słowach były ukryte ważne wiadomości dla rodziców, choć nie tylko dla nich. Wpisał się w historię Polski jako jeden z tych, który głośno mówił o tym, że dzieci są tak samo ważne, jak dorośli. W czasach, w których uważano, że dzieci i ryby głosu nie mają, ten starał się uświadamiać, jak bardzo to podejście jest błędne.  Najpiękniejsze cytaty i myśli Janusza Korczaka. Zapraszamy. 

 

Janusz Korczak cytaty i złote myśli piękne

Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego dążeń i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo”.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.

Złote myśli Janusza Korczaka

„Nie zabiegajmy o to, by każdy czyn uprzedzić, w każdym zawahaniu się natychmiast drogę wskazać, przy każdym pochyleniu biec z pomocą. Pamiętajmy, że w momencie silnych zmagań może nas zabraknąć”.

 „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia”.

Piękne cytaty Janusza Korczaka o dzieciach

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”.

Nie biegaj, bo wpadniesz pod konie. Nie biegaj, bo się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie głowa boli. (…) I cała potworna maszyna pracuje długie lata, by kruszyć wolę, miąć energię, spalać siłę dziecka na swą”.

„Łzy uporu i kaprysu – to łzy niemocy i buntu, rozpaczliwy wysiłek protestu, wołanie o pomoc, skarga na niedbałą opiekę, świadectwo, że nierozumnie krępują i zmuszają, objaw złego samopoczucia, a zawsze cierpienie”.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”.

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”.

„Przyjemna jest szkoła, ale może ją obrzydzić nauczyciel głupiec czy brutal. – Nuda w takiej szkole, męka, rozleniwienie i ogłupienie tych nawet, którzy szkołę lubili, chcieli uczyć się, próbowali myśleć i długo bronili i siebie, i szkołę”.

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)