single-image

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski- Wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Aleksandra Broda
Urlop tacierzyński i urlop ojcowski to wbrew pozorom dwie różne rzeczy. Często są ze sobą mylone, w konsekwencji czego młody tata nie wie, jak i czy w ogóle może skorzystać z takiej formy opieki nad swoim dzieckiem. Dzisiaj rozwiejemy wszystkie wątpliwości i wyjaśnimy- krok po kroku, od czego zacząć składanie wniosków i kiedy należy to zrobić.
Urlop tacierzyński

Kiedy pracująca mama chce wrócić do pracy przed wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego, może przekazać pozostałą część urlopu ojcu dziecka. Taka sytuacja jest możliwa dopiero wtedy, kiedy wykorzystała już 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Młody tata może więc przejąć opiekę nad dzieckiem przez pozostałe 6 tygodni. Oczywiście, jest to kwestia umowna, ponieważ równie dobrze, mogą wymienić się urlopem po np. 17 tygodniach. Urlop tacierzyński przysługuje każdemu tacie, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Skorzystać z niego mogą nie tylko mężczyźni pracujący na umowę o pracę, ale również prowadzący własną działalność gospodarczą, jak i również zleceniobiorcy, pod warunkiem, że opłacają składki chorobowe. Wynagrodzenie za ten czas będzie wynosiło 100 procent.

Pamiętaj, że urlop macierzyński w zależności od liczby urodzonych dzieci, wynosi kolejno:

6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka
17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się  dwojga dzieci
19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się trojga dzieci
21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się czworga dzieci
23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się pięciorga i więcej dzieci.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne i jak złożyć wniosek o urlop tacierzyński?

Kiedy ojciec chce skorzystać z urlopu tacierzyńskiego, musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu: Jeśli pracuje na umowie o pracę- do pracodawcy, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą- do ZUS-u. Wniosek powinien zawierać takie dokumenty jak odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie pracodawcy matki dziecka o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, oraz o stawce procentowej, w jakiej został wypłacany. Należy również dołączyć wniosek matki o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, w którym uwzględniony jest wykorzystany czas urlopu. Ważne: Wniosek o urlop tacierzyński należy złożyć najpóźniej 14 dni przed planowanym jego rozpoczęciem. Urlop tacierzyński zaczyna się w tym dniu, w którym matka dziecka wraca do pracy.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski również przysługuje każdemu tacie, który odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe. Trwa on 2 tygodnie i można podzielić go tylko na dwie części, które nie mogą być dłuższe niż tydzień. Ojciec może wykorzystać go, podczas kiedy mama przebywa na urlopie macierzyńskim. Wniosek o urlop ojcowski może złożyć ojciec przed ukończeniem przez dziecka 24 miesięcy oraz do upływu 24 miesięcy od orzeczenia o przysposobieniu dziecka, ale nie później niż do ukończenia 7 roku życia. W przypadku, kiedy dziecko jest nieobjęte obowiązkiem szkolnym, nie dłużej niż do ukończenia 10 lat. Jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, wymiar czasu urlopu ojcowskiego nadal jest taki sam, czyli wynosi 14 dni. Nie wpływa w żadnym stopniu na wymiar urlopu wypoczynkowego. Podobnie jak w przypadku urlopu tacierzyńskiego, wynagrodzenie wynosi 100 procent.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski i jakie będą potrzebne dokumenty?

Wniosek należy złożyć niepóźnej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu do swojego pracodawcy (wnioski te można pobrać z internetu), dodatkowo należy dołączyć odpis aktu urodzenia. Jeśli chce z niego skorzystać ojciec, który prowadzi własną działalność, musi dostarczyć do ZUS-u:
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),
-wypełniony formularz ZUS Z-3b,
-wniosek o urlop ojcowski-formularz ZAS-34.

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)