single-image

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Aleksandra Broda

W czasach Nowożytnych dzieci uznawano za własność rodziców. Nie mieli oni żadnych praw, a o ich losie i dobrobycie decydowali wyłącznie opiekunowie. Zmieniło się to wszystko w XVIII wieku w okresie Oświecenia, kiedy zaczęło się dyskutować o roli dzieci w społeczeństwie. Od tego czasu ruch obrony praw dziecka tylko się powiększał.

 

Dzisiaj w Polsce o prawach dzieci mówi nie tylko Konstytucja, ale również Konwencja o Prawach Dziecka, jak i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Osoby niepełnoletnie mają takie same prawa jak dorośli, a zadaniem ich opiekunów jest dołożenie wszelkich starań, by były one spełnione. Ale jak jest naprawdę?

 

Kategorie Praw Dziecka dzielą się na osobiste, polityczne i publiczne, socjalne oraz ekonomiczne. Niepełnoletnie osoby mają prawo do edukacji, leczenia, wyrażania własnego zdania, do kontaktów z rówieśnikami, do kontaktu z obydwojgiem rodziców, do zabaw i odpoczynku, do nietykalności osobistej oraz prawo do godnych warunków życia jak i również do dostępu do kultury i rozrywki.

 

Niestety w Polsce, jak i w wielu innych Krajach codziennie łamane są prawa dziecka przez ich rodziców i o tym właśnie dzisiaj napiszemy. Wielu opiekunów nie traktuje poważnie swoich dzieci i twierdzi, że to oni mają nad nimi pełną władzę.

 

-O jednym z najczęściej łamanym prawie dziecka pisaliśmy w artykule A gdyby to Ciebie rodzicu ktoś uderzył? Kocham- NIE BIJĘ. W większości rodzin używanie kar cielesnych jest na porządku dziennym, a poniżane młode ofiary nie potrafią sobie z tym poradzić.

-Znaczna liczba rodziców zapomina również o prawie do kontaktów z rówieśnikami i zabrania swoim dzieciom spotykania się ze znajomymi. Najczęściej powodem takiego zachowania jest chęć „zmuszenia pociechy do nauki.” Oczywiście, w każdym domu powinny panować zasady, które jasno określają obowiązki dziecka względem nauki i czas na spotkanie z przyjaciółmi, ale znam osobiście kilkanaście przypadków, kiedy dzieci nie mogły w ogóle spędzać wolnego czasu poza domem w gronie znajomych.

-Jesteśmy przy temacie ograniczania kontaktów, więc warto powiedzieć o często występującymi sytuacjami związanymi z rozstaniem rodziców. Chęć „zemsty” w wielu związkach jest silniejsza niż dobro dziecka, w wyniku czego jedno z rodziców stara się ograniczyć widzenia z drugim rodzicem. Niestety, cierpią na tym dzieci i są w ten sposób łamane ich prawa.

-Istnieją opiekunowie, którzy oczekują od swoich pociech, że Ci będą spełniać ich ambicje- zbyt duża liczba zajęć dodatkowych, porównywanie do innych i nakłanianie do rezygnacji z marzeń, na rzecz spełniania pragnień rodziców. Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak takie sytuacje bardzo często mają w miejsca w polskich domach.

-Dzieci są również traktowane bardzo przedmiotowo- bez możliwości wyrażania swoich pragnień i potrzeb, chociażby fizjologicznych. W takich domach panuje zazwyczaj zasada: dzieci jak ryby, głosu nie mają”.

I tak te przykłady łamania praw dzieci występują bardzo często, być może u kogoś z Twoich znajomych.

 

Dzieci muszą być szanowane nie tylko przez swoich rodziców, ale również nauczycieli i znajomych. Każda odwrotna sytuacja jest przykładem łamania praw dziecka, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Szanujmy swoje dzieci, szanujmy i kochajmy wszystkie dzieci na Świecie- tylko w ten sposób damy im właściwy przykład. Dzieci są niesamowite i niewinne a najbardziej na Świecie potrzebują mieć obok siebie dorosłych przewodników, którzy będą wskazywali im drogę, a nie zmuszali do ciężkich dystansów.

 

Jak się okazuje, starsze dzieci znają swoje prawa i najczęściej domagają się uwzględniania tych związanych z wolnością, prawem do korespondencji oraz własnego zdania. Niestety, nie zawsze udaje im się je wyegzekwować. Biuro Rzecznika Praw Dziecka walczy o to, aby jakość życia najmłodszych w Polsce wzrosła, być może dlatego obecnie w naszym Kraju mamy politykę prorodzinną oraz „modę” na świadome macierzyństwo. O ile nie można karać rodziców za swoje metody wychowawcze, to należy pamiętać, że każda metoda powinna uwzględniać wszystkie prawa dziecka oraz sprzeciwiać się przedmiotowemu traktowaniu.

 

Źródła: wikipedia.pl

http://brpd.gov.pl

 

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)