single-image

Dlaczego warto szkolić dzieci z zakresu pierwszej pomocy?

Aleksandra Broda

 

Przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież na szczęście nie brakuje. Nierzadko
słyszymy o kolejnych małych bohaterach, dzięki którym najbliższa osoba w porę uzyskała
niezbędną pomoc. Pokazuje to jednoznacznie, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy
jest bardzo ważna i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Istotne jest to by już najmłodsi
nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania.

Warto oswajać dzieci z tematem pierwszej pomocy, ponieważ często właśnie one są jedynymi
osobami, które mogą wezwać pomoc. Po drugie, istotne jest, by wiedziały, jak się zachować,
jeśli będzie trzeba komuś pomóc. Przedszkolny i szkolny program nauczania gwarantuje
podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pomocy. Niestety, najczęściej
nauka sprowadza się do przekazania suchych informacji „jak postępować w razie
wypadku”. Chcemy zmienić powszechny stereotyp o szkoleniach z pierwszej pomocy, który
kojarzy się z prowadzącym zajęcia, który zanudza nas informacjami wyjętymi wprost z książek.

Preferujemy interaktywne warsztaty z fantomami, opatrunkami i filmami instruktażowymi.
Powszechnie wiadomo, że najlepiej uczyć się praktycznie, a w przypadku
najmłodszych najlepszą formą jest nauka poprzez zabawę. Pokaz ma nauczyć dzieci jak należy
się zachować w sytuacji, gdy są w domu z rodzicem lub opiekunem i nagle osobie starszej
dzieje się coś złego.

Zdecydowana większość dorosłych ma opory i strach przed udzielaniem pierwszej pomocy.
Dlatego statystycznie to właśnie dzieci i młodzież najczęściej udzielają pierwszej pomocy.
Z reguły, ci młodzi ludzie wcześniej uczestniczyli w szkołach w zajęciach pokazowych w jaki
sposób udzielić pomocy w stanie zagrożenia życia. To pokazuje, że uczestnictwo w takich
szkoleniach jest koniecznością i przynosi wiele korzyści.

W związku z tym, że przykład „idzie zawsze z góry”, to my – dorośli powinniśmy inicjować
dobre praktyki. Od najmłodszych lat każdy powinien potrafić wezwać pomoc, znać kolejność
przekazywanych informacji dyspozytorowi, bo to ma kluczowe znaczenie w szybkości przyjęcia
zlecenia i wysłania karetki na miejsce. Dzieci powinny odruchowo sięgać po telefon i wezwać
pogotowie ratunkowe czy powiadomić jakąś osobę dorosłą. Dlatego muszą pamiętać, jakie są
numery alarmowe wiedzieć jaki komunikat przekazać, gdy dzwoni się na pogotowie.
Oczywiście co najważniejsze, jak udzielić tej pomocy praktycznej, czyli w którym miejscu
i w jaki sposób zastosować uciski, jak wykonać wdechy ratownicze i jak ułożyć
poszkodowanego w pozycji bocznej. Z wiekiem i rozwojem dziecka konieczne jest poszerzenie
jego umiejętności i wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Takie szkolenia należy powtarzać, by nabywać coraz to większej pewności w swoje
umiejętności i w sytuacji kryzysowej zareagować prawidłowo na zdarzenie. Dotyczy to
każdego z nas, niezależnie od wieku.

Oczywiście praktyczną wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy powinni posiadać wszyscy.
Prawo jednak reguluje kwestię obowiązku przeszkolenia np. pracowników oświaty.
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i innych

placówek. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy
pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne
jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy,
wiedział jak zareagować w danej sytuacji.

Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej
pomocy dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić do 1 marca 2019 r. (§ 2 pkt 2
rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły przedszkola, kluby malucha i inne instytucje,
w których mogą być zorganizowane warsztaty. Zakres i sposób prowadzenia zajęć
dostosowany jest do wieku uczestników.

CONVENTUS POLSKA Firma szkoleniowo-eventowa
ul. Graniczna 29/503
40-017 Katowice
tel. (32) 308 00 01
e-mail: biuro@conventus.com.pl

Autor tekstu: MT.

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)