Punktacja konkursu „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl”

Punktacja w konkursie przedstawiona jest w tabeli poniżej: