Nagrody w konkursie

Zwycięska szkoła otrzyma wyposażenie pracowni naukowo-dydaktycznej. Przewidziane są 3 poziomy nagród, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.