single-image

Wychowaj dziecko bez porażek

Łukasz Granek

„Wychowanie bez porażek” to poradnik, który powstał w 1970 roku i stał się światowym bestsellerem. Książkę napisał dr Thomas Gordon amerykański psycholog i terapeuta, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Bazując na swoim doświadczeniu, stworzył autorski, innowacyjny trening skutecznego rodzica oparty na „metodzie bez przegranych”. 

Zakłada ona, że relacja pomiędzy rodzicami i dziećmi nie musi opierać się na podejściu, w którym jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. Autor zachęca rodziców, aby wspólnie z dziećmi poszukiwali rozwiązań sytuacji trudnych. Akcentuje, jak ważna jest akceptacja dziecka, prawidłowa komunikacja w rodzinie oraz wychowanie sprzyjające kształtowaniu w dziecku odpowiedzialności i samodzielności. Gordon opisuje, w jaki sposób aktywnie słuchać, jak używać komunikatu „ja”, wskazuje także jak mówić, aby dzieci słuchały. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące nieuniknionych konfliktów występujących w rodzinie oraz propozycje jak rozwiązywać je metodą bez przegranych. Autor wskazuje również opiekunom, w jaki sposób mogą wspierać swoje latorośle, aby samodzielnie rozwiązywały własne problemy.
Poradnik został napisany w prosty, zrozumiały i ciekawy sposób. Stanowi obszerne (ponad 400 stron) źródło rzetelnej wiedzy. Zawiera wiele przykładów, które ilustrują praktyczne wykorzystanie opisanej metody. Na końcu książki umieszczono dodatkowo ćwiczenia dla rodziców.
„Wychowanie bez porażek” to ponadczasowa, klasyczna propozycja, którą warto polecieć wszystkim rodzicom.

Swoistą kontynuacją powyższej propozycji jest książka „Wychowanie bez porażek w praktyce”. Thomas Gordon przypomina w niej stworzoną przez siebie metodę rozwiązywania konfliktów. W poradniku opisano wiele historii rodziców, którzy wprowadzili metodę bez porażek we własnych domach. Autor wskazuje ich błędy i sukcesy oraz proponuje rozwiązania sytuacji trudnych.

Trzecia książka z serii „Wychowanie bez porażek w szkole” skierowana jest głównie do nauczycieli. Autor wiele uwagi poświęca tu stosunkom nauczyciel – uczeń. Zdaniem psychologa przyswajanie wiedzy jest możliwe tylko wtedy gdy obie strony relacji nastawione są do siebie życzliwie, darzą się szacunkiem i zaufaniem. Opisuje, w jaki sposób osiągnąć dobrą i efektywną relację z podopiecznym. W „Wychowanie bez porażek w szkole” ponownie podkreślono ogromną wartość, jaką jest aktywne słuchanie oraz prawidłowa komunikacja. Czytelnik znajdzie tu odpowiedź na pytanie, jak zmienić otoczenie klasowe, aby zapobiec różnym problemom oraz jak wykorzystać metodę bez porażek w rozwiązywaniu konfliktów w klasie.

Gorąco polecamy całą serię.

Recenzje książek napisała Monika Górka. Dziękujemy!

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)