single-image

„Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów” Céline Alvarez

Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów” to książka autorstwa Céline Alvarez, która już w dniu premiery stała się we Francji bestsellerem.

W książce szeroko opisano eksperyment, który został przeprowadzony w pewnej podparyskiej gminie. Polegał on na utworzeniu 25-osobowej grupy przedszkolnej składającej się z 3 i 4 latków. Autorka książki, a zarazem pomysłodawca i realizator eksperymentu, prowadząc zajęcia z podopiecznymi, wykorzystywała elementy pedagogiki Marii Montessori i Edouarda Seguina. Dzieci miały dużą dowolność i samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie sami decydowali, czego będą się uczyli w danym dniu, wybierali pomoce naukowe oraz miejsce nauki. Dzieci decydowały także czy chcą pracować w grupie, czy indywidualnie. Po zakończeniu eksperymentu, a trwało on trzy lata, zbadano poziom wiedzy uczniów. Większość z nich znakomicie czytała i pisała, potrafili także wykonywać działania matematyczne lepiej niż rówieśnicy.

Autorka nawołuje do zmiany systemu edukacji, który traktuje wszystkich jednakowo, gdzie nie ma miejsca na rozwijanie pasji i szczególnych umiejętności. W zamian proponuje indywidualne traktowanie uczniów oraz podeście do edukacji, oparte na wrodzonym dążeniu dzieci do samodzielności i potrzebie zdobywania nowej wiedzy.

Pomimo iż publikacja dotyczy francuskich realiów, przesłanie książki jest uniwersalne, można je w łatwy sposób przenieść na nasz rodzimy grunt.

Książka została napisana w przystępny, ciekawy sposób. Autorka bazując na swojej wiedzy oraz doświadczeniu zachęca rodziców, nauczycieli i pedagogów do innego, nowoczesnego spojrzenia na edukację. Podpowiada, co sprzyja naturalnemu procesowi nabywania wiedzy przez dziecko oraz jakie należy stworzyć warunki, aby uczniowie sami dążyli do zdobywania nowych umiejętności.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)