single-image

Poznaj bliżej Jespera Juula

Łukasz Granek

W lipcu bieżącego roku zmarł Jesper Jull, wybitny duński pedagog i terapeuta rodzinny. Napisał wiele książek, które są dla rodziców drogowskazem, w jaki sposób traktować dzieci i jak budować z nimi mądre i bliskie relacje.

„Twoje kompetentne dziecko” to książka nieco trudna w odbiorze, jednak bardzo wartościowa. Warto więc znaleźć chwilę, aby się nad nią pochylić. Juul zwarł w niej swoje najważniejsze założenia dotyczące relacji rodzic – dziecko.

Już we wstępie zaznacza, że jego intencją nie jest krytykowanie. Czytelnik musi jednak zmierzyć się z licznymi błędami, jakie autor wytyka rodzicom. Opisuje nieprawidłowe założenia opiekunów na temat dzieci oraz wynikające z nich zachowania i postawy. Pedagog przyznaje jednocześnie, że nie ma jednego właściwego sposobu wychowywania. Nie da się stworzyć metody, dzięki której można byłoby rozwiązać problemy w każdej rodzinie.

Juul podkreśla, że dziecko posiada swoją podmiotowość przychodząc na świat. Dlatego powinno być podmiotem, a nie przedmiotem w relacji z dorosłymi. Według autora ciężar odpowiedzialności za relacje z dziećmi spoczywa na rodzicach. Mówi o konieczności budowania autorytetu na własnej autentyczności. Zachęca, aby odrzucić pochwały oraz stawiać granice sobie zamiast dzieciom.

Podejście do wychowywania dzieci opisane w książce „Twoje kompetentne dziecko” może wydawać się wielu rodzicom kontrowersyjne. Moim zdaniem filozofia życiowa Juula wyznacza nowoczesne standardy rodzicielskie, w kierunku których będziemy zmierzali. Warto się z nimi bliżej zapoznać.

Inną ciekawą propozycją tego autora jest książka „Rodzina i dziecko z chorobą przewlekłą”. Juul opisuje w niej, że należy odejść od definiowania dziecka poprzez pryzmat jego choroby. Podkreśla, że zarówno zdrowe, jak i chore dzieci mają podobne potrzeby. Chcą być kochane, rozumiane oraz mieć możliwość rozwoju. Juul zwraca także uwagę na konieczność zachowania równowagi między zdrowiem i chorobą.

W książce znajdziecie wskazówki jak zadbać o rodzeństwo chorego dziecka, siebie samego oraz partnera, a także jak zbudować sieć wsparcia dla rodziny. Juul podpowiada jak wspierać poczucie własnej wartości dziecka zmagającego się z chorobą oraz budować jego odpowiedzialność i niezależność.

Książka została napisana przystępnym językiem, jest praktyczna i pomocna. Najważniejsze myśli autora zostały wytłuszczone, dzięki czemu można do nich łatwo wrócić.

Polecamy.

Recenzję napisała Monika Górka.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)