Nagrody dla szkół

Nagrodami dla Laureatów Akcji „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl” są :
  • Nagroda I stopnia o wartości 5.000 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
    z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni dla Szkoły, która zdobędzie 1 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.
  • Nagroda II stopnia o wartości 2.000 PLN, (słownie: dwa tysiące złotych brutto)
    z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych , wyposażenia pracowni dla Szkoły, która zdobędzie 2 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.
  • Nagroda III stopnia o wartości 1.000 PLN, (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)
    z przeznaczeniem na zakup książek lub innych pomocy dydaktycznych do biblioteki lub świetlicy szkolnej dla Szkoły, która zdobędzie 3 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.

 

dolwirzabawy
wirksiazek rodzicedzieci
dodozabawki rodzicedzieci
dodoksiazki
Shadow