Misja projektu „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl”

“Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”
-Albert Einstein

Misja:

Naszą misją jest dążenie do zastosowania nowoczesnych urządzeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych, które umożliwią kadrze nauczycielskiej wykorzystanie ich w procesie nowatorskich i aktywnych metod nauczania. Przekazywanie wiedzy w ciekawy i budzący zainteresowanie sposób wpłynie na większe zainteresowanie dzieci i młodzieży, co umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych. Wzbudzone zainteresowania spowodują emocjonalne zaangażowanie uczniów w proces nauki, a tym samym łatwiej będą przyswajać przekazywaną wiedzę i rozwijać indywidualne zdolności.

Cele projektu:
 • rozwijanie u dzieci i młodzieży szkół podstawowych kreatywności, innowacyjności, pracy
  zespołowej oraz kształtowania osobowości,
 • poprawa warunków edukacyjnych związanych z podwyższeniem standardów
  wyposażenia sal szkolnych, pracowni tematycznych, laboratoriów, bibliotek i świetlic
  szkolnych,
 • wspierania nowatorskich form nauczania rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
  uczniów.

 

dolwirzabawy
wirksiazek rodzicedzieci
dodozabawki rodzicedzieci
dodoksiazki
Shadow